Fakta og nøkkeltall

Fakta og nøkkeltall

 • Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall og har 100% offentlig eierskap:

  * Forus Energigjenvinning 1 AS ("linje 1") org.nr.922 905 452 eies av Lyse Neo  AS (50%) og
     IVAR Næring AS (50%).
     Anlegget har en kapasitet på 45,000 årstonn avfall og har vært i drift siden 2002.

  * Forus Energigjenvinning 2 AS ("linje 2") org.nr.993.465.224 eies av Lyse Neo AS (43%),
     IVAR Næring (43%), Ryfylke Miljøverk IKS (3,5%), Dalane Miljøverk IKS (3,5%),
     IRS Miljø IKS (Flekkefjord) (3,5%) og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (3,5%).
    Anlegget har en kapasitet på 65,000 årstonn avfall og har vært i drift siden oktober 2012.
 • Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året og har kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.
 • Fra 1 tonn avfall produseres om lag 2500 kWh energi i form av høytrykksdamp. Dette gir 275 GWh (millioner kWh), hvorav 50 GWh går til strøm  og 225 GWh er disponibelt til fjernvarme.
 • Varmeproduksjonen dekker ca. 15 % av varmebehovet til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, mens den produserte strømmen tilsvarer årsforbruket til 2.500 husstander eller 25.000 elbiler.