Kontakt

Forus Energigjenvinning er døgnbemannet og du kan når som helst nå oss på telefonnummer:

+47 51 67 84 00

Du kan også ta kontakt med oss per e-post post@forusenergi.no eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Lenke til Norske Kart

Post- og besøksadresse:

Forus Energigjenvinning
Forusbeen 202
4313 Sandnes

Olav Helge Hogstad
Daglig leder
olavhelge.hogstad@forusenergi.no
(+47) 51 67 84 00 (tastevalg 2)

Åge Byberg
Drifts- og vedlikeholdsleder
aage@forusenergi.no
(+47) 51 67 84 00 (tastevalg 3)

Frode Solheim
Assisterende drift- og vedlikeholdsleder
frode.solheim@forusenergi.no
(+47) 51 67 84 00 (tastevalg 4)

Øvrige ansatte:
Kvernpersonellet står for mottak/mottakskontroll og kverning av avfall, bidrar til å produsere best mulig brenselkvalitet samt vedlikehold.

Energigjenvinningsanlegget (forbrenninganlegget) styres av driftsteknikere ifra kontrollrom. Anlegget driftes døgnkontinuerlig, så driftsteknikerne jobber i helkontinuerlig skiftordning. Arbeidet foregår primært i kontrollrom og består i overvåking av prosessen.
I tillegg gjøres inspeksjonsrunder ute i anlegget, samt lettere vedlikehold.

Bedriften har også lærlinger, med grunnutdannelse i prosess/kjemi faget. Vi er totalt 20 fast ansatte samt 2 lærlinger.