Nyheter

Side 2 av 2

Forus Linje 1: Nå med større røkgassfilter!

14.01.2014

Bedriften Simatek A/S (DK) har levert et nytt rensefilter for røkgass til Forus Energigjenvinning Linje 1. Filteret har nå 10 % større renseflate og sørger for fortsatt lave utslipp til luft fra anlegget.

Les mer

Lite miljøgifter rundt forbrenningsanlegg

29.01.2013

Innholdet av miljøgifter rundt norske avfallsforbrenningsanlegg er lavt, viser en kartlegging fra Klif og avfallsbransjen.

Les mer

Forus Energi i media

29.01.2013

Lørdag 19. januar omtalte Stavanger Aftenblad de mange fordelene med Forus Energigjenvinning.

Les mer

Pressemelding: Åpning av Linje 2

26.10.2012

Forus Energigjenvinning – linje 2 står nå driftsklar. Nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Eirin Sund foretok den offisielle åpningen.

Les mer

Ny nettside

25.10.2012

Forus Energigjenvinning har fått ny nettside.

Les mer

Ny katalog

25.10.2012

I anledning åpningen av Linje 2 har Forus Energi utarbeidet en ny oppdatert informasjonsbrosjyre.

Les mer

Side 2 av 2