Nyheter

Avfallsdeklarering av Farlig avfall - www.avfallsdeklarering.no

Det har oppstått en feil:
Forus Energigjenvinning finnes ikke på oversikten for godkjent Avfallsmottak.

Feilen er funnet og er rettet. 
Oppdateringen av www.avfallsdeklarering.no vil imidlertid ikke skje før i morgen, torsdag 11. april.

Vi beklager det inntrufne.