Nyheter

Forus Energigjenvinning har videreført Miljøavtalen om NOx 2018-2025.

Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Les mer om NOx-fondet på NHOs sider her og 

Klima- og miljødepartementets pressemelding her