Nyheter

Lite miljøgifter rundt forbrenningsanlegg

For å sikre at utslippene fra avfallsforbrenningsanleggene ikke skader miljøet, har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i samarbeid med Avfall Norge og avfallsselskapet BIR kartlagt innholdet av miljøgifter rundt anleggene.

Kartleggingen viser at innholdet av miljøgifter i naturen rundt forbrenningsanlegg i Norge er lavt, og oppfølgingen og kontrollen av avfallsforbrenningsanleggene god.

Les mer ved å følge lenken til artikkelen hos avfallnorge.no