Om oss

Gjenvinningsstasjonen hos Forus Miljøpark. Foto: IVAR

Forus Miljøpark

Forus Energigjenvinning er en del av Forus Miljøpark.

Forus Miljøpark er et geografisk område som ligger i veikrysset Forusbeen/Løwenstrasse, helt sør på Forussletta, på grensen mellom Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Inne på dette området finnes bedriftene og anleggene Forus Energigjenvinning (forbrenning og energiproduksjon), Westco Miljø AS (mottak og sortering av avfall fra næringslivet) og IVAR sin gjenvinningsstasjon på Forus (mottak av avfall fra privatpersoner) og IVAR ettersorteringsanlegg (sortering av restavfall fra privatpersoner).

Anleggene bidrar til at regionen i dag har en høy grad av gjenvinning av avfall.