Om oss

Illustrasjon av Kurt Wathne fra 2002 for det planlagte bygget og området som i dag er Forus Miljøpark.

Historie og bakgrunn

På slutten av 90-årene ble det første forbrenningsanlegget i Jærregionen planlagt. Anlegget ble etablert av Forus Energigjenvinning.

Anlegget sto ferdig i juli 2002 og ligger på Stokka på Forus i kommunegrensen mellom Stavanger, Sandnes og Sola.

Det første anlegget ble bygd av IVAR, Lyse AS og Westco AS med tanke på å ta imot restavfall fra privathusholdninger og næringsvirksomhet. Energien fra anlegget brukes til strømproduksjon og fjernvarme.

Mottaket av avfall ved Forus Energigjenvinning har økt i takt med befolkningsøkningen og aktiviteten i regionen. Anlegget nådde raskt et nivå på over 45.000 tonn avfall årlig og fullt utnyttet kapasitet.

Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall førte til at IVARs deponi på Sele måtte stenge 1. juli 2009. Her ble det deponert 60.000 tonn avfall hvert år, og denne avfallsmengden måtte nå tas hånd om på andre måter. En vurdering av behovet konkluderte med at forbrenningskapasiteten burde økes med 40 - 60.000 tonn i året. Målsettingen var å sikre en regional, langsiktig, kostnadseffektiv og miljøvennlig sluttbehandling for avfall fra husholdninger og næringsliv.

Våren 2010 startet grunn- og betongarbeidene for det nye forbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning – Linje 2. Første tenning av anlegget – det som på fagspråket kalles «first fire» – ble gjennomført 8. mai 2012.

Linje 2 ble offisielt åpnet 26. oktober 2012 av Eirin Sund, nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité. Med den nye forbrenningslinjen kan Forus Energigjenvinning nå ta imot 110.000 tonn avfall i året.